Enkel layout

Denna guiden går igenom hur man kan skapa en layout med CSS som har en header överst och två rader under med två kolumner i varje.

Layouten vi är ute efter är följande: