Formulär

I denna lektion går vi igenom hur man tar emot information från besökaren med hjälp av formulär.

I PHP kan man ta emot och behandla information som besökaren skickar i ett HTML-formulär. Beroende på om formulärets attribut method är satt till värdet "get" eller "post" kommer informationen att återfinnas i variablerna $_GET respektive $_POST, som båda är arrayer. De namn du döper fälten i formuläret till kommer att bli nycklar i dessa arrayer, och värdena är informationen besökaren har fyllt i varje fält.

Anta att vi har följande formulär:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> <html> <head> <title>Exempel på formulär</title> </head> <body> <form action="taEmotFormulär.php" method="get"> Skriv in ditt namn: <input type="text" name="namn"><br> <input type="submit" value="Skicka!"> </form> </body> </html>
Skriv in ditt namn:

När man trycker på skicka-knappen kommer besökaren komma till sidan "taEmotFormulär.php", och det är här vi kommer hantera informationen besökaren har fyllt i formuläret med.

I exemplet ovan har vi i formuläret använt oss av metoden get för att skicka formuläret, så allting besökaren har fyllt i kommer att återfinnas i variabeln $_GET. Textfältet det är tänkt besökaren ska skriva sitt namn i har vi döpt till "namn" genom att ge attributet name detta värde, så det besökaren skriver i denna rutan kommer att återfinnas i $_GET['namn'].

Här är ett exempel på hur man kan hantera informationen besökaren har fyllt i:

<?php echo '<p>Du har angivit att ditt namn är följande: '.$_GET['namn'].'.</p>'; ?>

Om besökaren till exempel har fyllt i att sitt namn är "Android" skulle följande output genereras:

HTML - HyperText Markup Language
<p>Du har angivit att ditt namn är följande: Android.</p>

Du har angivit att ditt namn är följande: Android.

Här kommer ett litet mer avancerat formulär som använder de flesta fält man kan använda i ett formulär.

Detta var sista lektionen i detta språket.