Introduktion till MySQL

I denna lektionen förklarar vi vad MySQL och vilken nytta man har av den.

I dessa lektioner kommer vi att prata om MySQL, men eftersom MySQL har liknande syntax som alla andra SQL så gäller nästan allt som sägs här även andra databashanterare som följer SQL-syntaxen.

Vad man har databaser till?

Vad behöver man databaser till, egentligen? Jo, en databas är något som sparar information och som enkelt tillåter en att lägga till, ändra, hämta och ta bort information från den. I webbsidor används de typiskt till att spara information om medlemmar, nyheter, inlägg i gästböcker, trådar i forum, inlägg i trådar och liknande - alla ställen där man kan lägga till information.

Hur sparas informationen i databaser?

Exakt hur informationen i en databas sparas i olika filer är inte intressant för oss som använder dem (det varierar dessutom från olika databashanterare), men som användare ska man se att en databas består av en massa olika tabeller. Man har till exempel en tabell över alla medlemmar, en annan tabell över alla nyheter och så vidare. Det kan alltså se ut såhär:

Medlemmar
Id Namn Lösenord
1 Pelle 1235
2 Lisa losenord
3 Per pär
4 Angela alegnA

I tabellen ovan är första raden namnet på tabellen, och raden under den är namnen på de kolumner som finns. Resterande fyra rader är all information som finns i tabellen, där varje rad representerar en medlem. Medlemmen som har id 2 heter alltså "Lisa" och har lösenordet "losenord".

När någon blir en ny medlem på hemsidan lägger man in information om den medlemmen i denna tabellen. När någon försöker logga in kollar man om det finns en medlem med det angivna namnet i denna tabellen, och om det finns kollar man även om lösenordet är korrekt. När en medlem vill byta användarnamn går man in i denna tabellen och ändrar till det nya namnet för den medlemmen. När en medlem vill gå ur sidan (inte vara medlem längre) går man in i denna tabellen och tar bort raden den medlemmen hade.

Det är en snabbintroduktion till vad man har en databas till, nu behöver du bara lära dig använda den!

Gå till nästa lektion, Skapa databaser.