Skapa databaser

I denna lektionen får du lära dig hur man loggar in på MySQL och skapar databaser.

Innan man kan göra något måste man logga in på konsolen.

Gå till nästa lektion, Skapa tabeller.