Skapa tabeller

I denna lektionen får du lära dig hur man skapar tabeller i en databas och vilka datatyper som finns.

Innan man kan göra något måste man logga in på konsolen.

Gå till nästa lektion, Lägga till information i en tabell.