Listor

I denna lektionen går vi igenom hur listor fungerar.

I HTML finns det två olika listor definierade: numrerad lista och onumrerad lista. För detta används två olika taggar, men oavsett listtyp så används taggen <li> för att markera en listpunkt på listan. Li står för list item, som på svenska betyder listpunkt.

Onumrerad lista

För att ange en onumrerad lista använder man taggen <ul>. Ul står för unordered list, som på svenska betyder onumrerad lista.

HTML - HyperText Markup Language
<h1>Inköpslista</h1> <ul> <li>3 liter mjölk</li> <li>2 ägg</li> <li>Chips</li> <li>4 liter cola</li> </ul>

Inköpslista

  • 3 liter mjölk
  • 2 ägg
  • Chips
  • 4 liter cola

Numrerad lista

Om man istället vill ange en numrerad lista använder man taggen <ol>. Ol står för ordered list, som på svenska betyder numrerad lista.

HTML - HyperText Markup Language
<h1>Skattkarta</h1> <ol> <li>Gå till den stora eken vid det gula huset</li> <li>Gå 70 steg i samma riktning som solen kl. 12:00 den 17 januari</li> <li>Sväng 90 grader åt höger och gå 5 minuter i snigelfart</li> <li>Gräv ett hål som är 4 meter djup</li> <li>Fira!</li> </ol>

Skattkarta

  1. Gå till den stora eken vid det gula huset
  2. Gå 70 steg i samma riktning som solen kl. 12:00 den 17 januari
  3. Sväng 90 grader åt höger och gå 5 minuter i snigelfart
  4. Gräv ett hål som är 4 meter djup
  5. Fira!

Gå till nästa lektion, Tabeller.