Information om din hemsida

I denna lektionen får du lära dig hur taggen <meta> fungerar. Med den kan man ange olika sorters information om sin hemsida.

Taggen <meta> används för att ange information om sin hemsida, till exempel vem som har skapat den, vad den handlar om, när den senast ändrades och dylikt. Denna taggen ska ligga i <head>, och man använder den på följande sätt:

HTML - HyperText Markup Language
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> <html> <head> <title>Fiskar i svenska sjöar</title> <!-- Ange namnet på skaparen av hemsidan. --> <meta name="author" content="Peppe L-G"> <!-- Ange en beskrivning av innehållet på hemsidan. --> <meta name="description" content="Information om olika fisksorter i svenska sjöar."> <!-- Ange ord som förknippas med hemsidan. Orden separeras med kommatecknet (,). --> <meta name="keywords" content="fiskar,svenska sjöar,abborre,gädda"> <!-- Ange när hemsidan senast uppdaterades, och vem som uppdaterade den. --> <meta name="revised" content="Peppe L-G, 2009-06-22"> <!-- Ange vilket program som hemsidan är gjord i. --> <meta name="generator" content="Anteckningar"> <!-- Ange att det är en HTML-sida, samt vilken teckenkodning den är kodad i. --> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=ISO-8859-1"> </head> <body> <h1>Fiskar i svenska sjöar</h1> <p>Välkommen till <b>Fiskar i svenska sjöar</b>. Här kan du läsa lite om olika fisksorter som man hittar i svenska sjöar.</p> <h2>Gädda</h2> <p>Den sluga gäddan...</p> <h2>Abborre</h2> <p>Den välkända abborren...</p> </body> </html>

De här uppgifterna används främst av sökmotorer när de kategoriserar din hemsida, men även besökaren kan gå in och kolla vilken meta-information som finns på hemsidan.

Du kanske undrar vad den sista <meta>-taggen menar med teckenkodning? Vi har en artikel som går igenom vad teckenkoder är, och hänvisar till den. Den artikeln hjälper dig med eventuella problem du kan få med tecknen å, ä och ö, och om du inte vet vad teckenkoder är uppmanas du att läsa den.

Detta var sista lektionen i detta språket.