Lektioner i HTML

Introduktion

I denna första lektion går vi igenom vad HTML är, hur det fungerar, vad det används till och hur syntaxen för språket ser ut.

Läs hela lektionen på denna sidan.

Grundtaggarna

I denna lektionen går vi igenom de taggar man alltid har med i en HTML-fil, nämligen <!doctype>, <html>, <head>, <title> och <body>.

Läs hela lektionen på denna sidan.

Simpla taggar

I denna lektionen går vi igenom de mest simpla och använda taggarna som finns på alla vanliga hemsidor.

Läs hela lektionen på denna sidan.

Listor

I denna lektionen går vi igenom hur listor fungerar.

Läs hela lektionen på denna sidan.

Tabeller

I denna lektionen går vi igenom hur tabeller fungerar i HTML. Vi går igenom taggarna <table>, <tr>, <td>, <th>, <thead>, <tbody> och <tfoot>.

Läs hela lektionen på denna sidan.

Bilder och länkar

I denna lektionen går vi igenom hur man visar bilder och hur man länkar till andra sidor på sin hemsida. För att göra detta måste man veta hur sökvägar fungerar, så vi går även igenom vad absoluta och relativa sökvägar är.

Läs hela lektionen på denna sidan.

Formulär

I denna lektionen går vi igenom hur formulär fungerar. Då man bara kan HTML är formulär riktigt tråkigt att lära sig, men för att ha roligt med det i andra språk måste man kunna det i HTML, så det är bara att bita i det sura äpplet och hoppas på det bästa.

Läs hela lektionen på denna sidan.

Information om din hemsida

I denna lektionen får du lära dig hur taggen <meta> fungerar. Med den kan man ange olika sorters information om sin hemsida.

Läs hela lektionen på denna sidan.