Lektioner i PHP

Output, variabler och datatyper

Först ges en länk till hur man får igång PHP på sin dator, sedan handlar lektionen om hur man kommenterar sin kod och hur variabler, strängar, tal och andra datatyper fungerar - med andra ord grunderna i PHP.

Läs hela lektionen på denna sidan.

Arrayer

I denna lektionen går vi igenom hur datatypen array fungerar och vilken användning man har av den. En array fungerar i princip som en vanlig variabel, men den kan spara flera olika värden samtidigt.

Läs hela lektionen på denna sidan.

Grundläggande formulärhantering

I denna lektionen går vi igenom hur man låter en besökare på hemsidan fylla i ett formulär och skicka den till en sida där vi hanterar den med PHP.

Läs hela lektionen på denna sidan.

PHPs inbyggda funktioner

I denna lektionen går vi igenom hur man använder de funktioner som finns i PHP.

Läs hela lektionen på denna sidan.

Villkorssatser

I denna lektionen går vi igenom hur villkorssatser och hur datatypen boolean fungerar i PHP.

Läs hela lektionen på denna sidan.

Loopar

I denna lektionen får du lära dig hur looparna for och while fungerar i PHP.

Läs hela lektionen på denna sidan.

Egen funktion

I denna lektionen får du lära dig hur man gör egna funktioner i PHP.

Läs hela lektionen på denna sidan.

Formulär

I denna lektion går vi igenom hur man tar emot information från besökaren med hjälp av formulär.

Läs hela lektionen på denna sidan.