Lektioner i MySQL

Introduktion till MySQL

I denna lektionen förklarar vi vad MySQL och vilken nytta man har av den.

Läs hela lektionen på denna sidan.

Skapa databaser

I denna lektionen får du lära dig hur man loggar in på MySQL och skapar databaser.

Läs hela lektionen på denna sidan.

Skapa tabeller

I denna lektionen får du lära dig hur man skapar tabeller i en databas och vilka datatyper som finns.

Läs hela lektionen på denna sidan.

Lägga till information i en tabell

I denna lektionen får du lära dig hur man lägger in information i en tabell.

Läs hela lektionen på denna sidan.